Znajdź, pobierz informację, nawiguj do działki

Poznaj powierzchnie, wymiary oraz rzędne naroży działki
Poznaj przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz współrzędne załamania granic w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych (PUWG 2000, PUWG 1992)

300 zł

Opłata jednorazowa za pakiet 5 licencji

Licencja bezterminowa dla 5 urządzeń w firmie.
Jedna licencja przypisana jest do jednego urządzenia i nie może być przenoszona na inne urządzenie.
Cena obejmuje aktualizacje i jest jednorazową opłatą.
Aplikacja po zaksięgowaniu wpłaty będzie do bezpośredniego pobrania z naszej strony. Zostanie odblokowana po przesłaniu kodu wygenerowanego w aplikacji.
Uzupełnij poniższy formularz w celu otrzymania FV na podany adres e-mail.

Formularz zamówienia

*Wyrażasz zgodę na kontakt drogą elektorniczną